Životopisi vidjelica

MARIJA GLOBLEK-DED

Marija je rođena 29. 5. 1932. u Maglenći. Odmah poslije II svjetskog rata s porodicom dolazi živjeti u Paulovac gdje su roditelji našli posao u Tvornici crijepa i opeke. Kao 15-godišnja djevojka, prva je vidjela Majku Božju 3. 8. 1946. na ivici šume, uz tvornički pašnjak.Nekoliko dana nakon ukazanja, milicija je silom odvela Mariju na trodnevno ispitivanje u Bjelovar,gdje je doživjela pravu torturu.Krajem trećeg dana vratila se kući bosa,gladna i žedna.Dana 23. 11. 1949. godine, udaje se za Ded, Ivana s kojim ima troje djece. U teškom, ali sretnom životu, sve do svoje smrti (4. 12. 2008. ) živi u Paulovcu.

 

 ŠTEFA DED-BALENTOVIĆ

Štefa je rođena 17. 6. 1932. u Prugovcu. Odmah poslije II svjetskog rata s porodicom dolazi živjeti u Paulovac gdje su roditelji našli posao u Tvornici crijepa i opeke. Zbog siromaštva, već u 15. godini počela je raditi na lakšim poslovima u Tvornici crijepa i opeke. Dana 3. 8. 1946. oko 9 sati, vračajući se kući na gablec, opazila je veliko svjetlo na ivici šume uz pašnjak. Odmah je pozvala svoju kolegicu Mariju Globlek, te su zajedno vikale i pozivale ljude da vide ovo svjetlo. Kada se svjetlo počelo povlačiti u šumu, a Marija je vidjela ženu u bijelom, svi su krenuli za svjetlom koje se zaustavilo 500 metara od tvornice u krošnji lipe. U samoj krošnji Štefa je vidjela ženu u bijeloj haljini s rumenim plaštom i s krunicom u sklopljenim rukama. Tada je jedna djevojka imenom Milica Martan čula ženski glas iz panja lipe da se ovdje izgradi crkva gdje će ljudi dolaziti na hodočašća. Dana 1. 8. 1961. Štefa se udaje za Ivana Balentovića s kojim ima jedno dijete. U svom teškom i nesretnom životu, sve do svoje smrti (3. 12. 1985. ) živi u Paulovcu.

 

 PAVAO MAĐERIĆ

Pavao je rođen 10. 1. 1931. u Maglenći. Odmah poslije II svjetskog rata s porodicom dolazi živjeti u Malo Trojstvo. Kako se glas o Gospinom ukazanju proširio munjevitom brzinom, on u nedjelju 4. 8. 1946. dolazi na hodočašće u Paulovac i u krošnji lipe vidi ženu u bijelo-plavoj haljini. Tada je jedan četrnaestogodišnji dječak Ivan Migač čuo ženski glas iz panja lipe da se ovdje izgradi crkva gdje će ljudi dolaziti na hodočašća. Sredinom 60-tih godina Pavao odlazi raditi u Australiju gdje, kao umirovljenik, živi i danas.

 

 VINKO HORVAT

Vinko je rođen 14. 1. 1933. u Sirovoj Kataleni. Kao gluho-nijemi 14-godišnji dječak dolazio je s majkom više puta na hodočašće u Paulovac. Samo jedanput u krošnji lipe vidio je u plavoj boji Majku Božju s malim Isusom koji su bili okrunjeni zvjezdama. Iako hendikepiran, 27. 2. 1965. oženio se sa suprugom Katicom, ali nije imao djece. Cijeli život bio mu je sretan jer je živio u skladu s Božjim zapovijedima. Umro je 19. 11. 2006. u Sirovoj Kataleni.

 

 PAVAO BUDROVČAN

Pavao je rođen 25. 1. 1937. u Velikoj Pisanici. Kao 9-godišnji dječak s roditeljima i sestrom, a ponekad i s bakom, dolazio je više puta na hodočašće u Paulovac. U krošnji lipe dva puta je vidio Majku Božju. Prvi puta je vidio ženu u bijelom i dva anđela pored nje, a drugi puta ženu u bijelom s malim djetetom u naručju. Ovo viđenje je za njega bio veličanstveni događaj koji je obilježio cijeli njegov život. Osjeća se blagoslovljen i svakodnevno se moli. Oženio se 1. 1. 1963. sa suprugom Dragicom i u sretnom braku ima petero djece. Zahvalan je Bogu što ima dug i sretan život i što su pokrenute aktivnosti za izgradnju Marijanskog svetišta u Paulovcu. Danas, kao umirovljenik, živi u Velikoj Pisanici.

 

 JOSIP JANDROKOVIĆ

Josip je rođen 31. 3. 1940. u Velikoj Cigleni. Kao 6-godišnji dječak s roditeljima, a ponekad i s bakom, dolazio je više puta pješice ili sa zaprežnim kolima na hodočašće u Paulovac. U krošnji lipe samo jedanput vidio je Majku Božju kao ženu u bijelom što je ostavilo velikog traga na njegov budući život. Tada se dogodilo i najveće čudo koji su vidjeli svi hodočasnici. Jedan komunistički provokator, uz velike psovke, počeo se penjati na Gospinu lipu kako bi pokazao da nema nikakve Majke Božje i da su hodočasnici ludi. Hodočasnici su se počeli križati i moliti Boga da ga kazni. Čim se popeo do prve grane, okliznuo se i pao na zemlju i ostao nepokretan, oslijepivši i zanijemivši. Josip se oženio  12. 12. 1970. sa suprugom Dragicom i u sretnom braku imao dvoje djece. Nakon teže bolesti, umro je 26. 3. 2009.u Velikoj Cigleni.

 

 ANDJELINA PELIKAN- PRPIĆ

Andjelina je rođena 20. 10. 1924. u Prokljuvanima. Kao 22-godišnja djevojka više puta je dolazila na hodočašće u Paulovac. U krošnji lipe samo jedanput vidjela je Majku Božju kao ženu u crnoj haljini što je obilježilo cijeli njezin život. Tada se dogodilo još jedno čudo, kada se jedan komunistički provokator probio do Gospine lipe i počeo vikati i rukom pokazivati kako Majka Božja skače s grane na granu kao vjeverica. Hodočasnici su prepoznali provokatora te su se počeli križati i moliti Boga da ga kazni. Nije prošlo niti pet minuta, a čovjek se bez svijesti srušio na zemlju. Andjelina se udala 15. 4. 1950. za Prpić Josipa iz Bjelovara i u sretnom braku ima dvoje djece. Poslije ukazanja, cijeli život moli se Bogu da se izgradi crkva u šumi Paulovac, i da ju sada u 85 godini, kao teškog bolesnika, Bog uzme k sebi u nebo.