SAI BABA I ISUS KRIST

Svake godine za Božić k Sai Babi dolazi veliki broj kršćanskih vjernika gdje im Baba otkrije istinitu priču o Isusu Kristu. Isusovo pravo ime koje su mu dali roditelji je Isa, što znači kao Sai (Bog ). Isus je bio vegetarijanac i govorio je o reinkarnaciji koju je kršćanska crkva, na čelu s teologom Origenom, priznala sve do 553 godine kada je u Carigradu za vrijeme bizantskog cara Justinijana, Konstantinopoljskim koncilom, reinkarnacija proglašena nezakonitom i pretvorena u uskrsnuće tijela. Na ovaj skup Justinijan je pozvao 159 biskupa istočnog kršćanskog svijeta i samo 6 iz zapadnog. Papa Vergilije nije sudjelovao na ovom skupu jer je tražio jednaku zastupljenost. U Nepalu, Kašmiru i tibetanskim samostanima na planini Himalaji Isus je proveo mnogo godina (od svoje 18-te do 29-te). Treba se prisjetiti da su planine Sinaj i Himalaja svete planine. Na gori Sinaj Bog je dao Mojsiju Deset Božjih zapovijedi na dvjema kamenim pločama. Na planini Himalaji obitavali su i usavršavali svoju duhovnost uz kozmičko zračenje mnogi sveci, uključujući Isusa i Sai Babu. Postoji duhovni trokut gdje se rađaju Božanski učitelji i Mesije, kao što su Krišna, Zaratustra, Budha, Isus, Muhamed i Sai Baba. Trokut počinje od Indije do Turske i Arapskog poluotoka. Vede su najstariji zapisi na svijetu. Najstariji drevni indijski sveti spisi Višnupurani kao i još neki sveti spisi najavljuju silazak Boga na zemlju, kao i da svaki Avatar mora imati kožne znakove na obrazu i lijevoj strani grudnog koša. Višnupurana, kao najstarije zemaljsko proročanstvo govori da će se na jugu Indije u selu čunjeva (mravlji brežuljci) roditi Avatar, Kozmički Krist, a živjet će 95 godina. I Ivanovo Evanđelje govori o silasku Krista na konju bijelcu čije će ime biti Vjerni i Istinski. Nosit će odjeću plamene boje, vodit će čete u bijeloj odjeći, a na tijelu će imati Božanske znakove. I proročanstvo Nostradamusa govori da će se Učitelj svijeta roditi u zemlji koja je okupana trima morima (Arapskim, Indijskim i Bengalskim morem) i da će ujediniti sve religije svijeta, a za svoj sveti dan izabrat će četvrtak. I Isus i Sai Baba imaju Božansku moć predviđanja, sposobnost materijaliziranja, transformacije materije, umnožavanje hrane, ozdravljivanje bolesnih i uskrsavanje mrtvih. Već dvije tisuće godina kršćani očekuju Isusov povratak na zemlju, a sada kada je došao u obliku Sai Babe, kršćanska crkva to ne priznaje. Prisjetimo se Gospine poruke iz Fatime da se ljudi okrenu prema Bogu jer će u protivnom doći do još većeg rata. Treću Fatimsku tajnu Katolička crkva neće objaviti, iako je djelomično objavljena u stokholmskim novinama, a govori o velikoj kataklizmi koja će pogoditi zemlju, a neki dijelovi pojedinih kontinenata će nestati zajedno sa ljudima. Zanimljiva je Gospina poruka iz La Salettea da ljudi poštuju nedjelju kao Dan Gospodnji, jer u protivnom neće biti uroda u poljoprivredi. U Porto San Stefanu Gospa je rekla: «Ako se svijet ne popravi i ne obrati prema Bogu, za nekoliko godina zemlja će se tresti, a pogodit će ju i velike prirodne katastrofe». Mnogi proroci i vidovnjaci, među kojima je u 20 stoljeću najpoznatiji Edgar Cayce, govorili su o djelomičnom uništenju zemlje putem katastrofalnih potresa, požara i poplava. Neki dijelovi pojedinih kontinenata potonut će u more. I proročanstvo Maya govori da je sadašnje doba započelo 3114. godine prije Krista, a trebalo bi završiti 22. 12. 2012. godine. Tada bi katastrofalni potresi djelomično uništili zemlju, nakon čega bi nastalo Novo (Zlatno) doba. I Sai Baba je u nekoliko navrata govorio da će spriječiti uništenje čovječanstva, ali će dozvoliti da neki prirodni poremećaji idu svojim tijekom. Od pojedinih kontinenata najviše će stradati Sjeverna Amerika gdje će mnogi gradovi nestati. Hrvatska Katolička crkva i nakon 30 godina nije priznala Gospino ukazanje u Međugorju, iako je i slijepcima jasno da se tamo Gospa ukazala, a to vidimo po broju hodočasnika iz cijeloga svijeta kao i po pisanom tragu od preko 600 hodočasničkih zapisa o obraćenju i čudnovatom ozdravljenju koji se nalaze u župnom dvoru. Primjera radi, navest ću Gospino ukazanje u Ruandi (Kibeho) koje se dogodilo 28.11.1981. godine. Tamošnji biskup više puta razgovarao je sa sedam vidjelaca i kod trojice ustanovio da se Gospa zaista ukazala, a o tome je obavijestio i Vatikan. Nakon 20 godina (2001.) Vatikan je priznao ovo Marijansko svetište.

Isus i Sai Baba

Isus i Sai Baba

Sai Baba podržava sve religije jer sve vode prema Bogu

Sai Baba podržava sve religije jer sve vode prema Bogu

Prisjetimo se kako je rođen Isus, a kako Sai Baba. Prije 2010. godina Bog je na zemlju poslao anđela Gabrijela koji je u Nazaretu navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi sina Isusa odnosno Spasitelja koji će izbaviti ljudski rod od grijeha. Rođen je u betlehemskoj štalici i kao dječak bio je iznad prosječno nadaren. Njegovo Božansko djelovanje započelo je u tridesetoj godini kada je kršten na rijeci Jordanu i kada je na njega sišao Duh Sveti u obliku goluba. Njegovo Božansko djelovanje trajalo je tri godine i mjeri se u stotinama čuda.

Sai Babina majka Easwaramma došla je krajem veljače 1926. godine na seoski bunar po vodu. Zagledavši se u okolne brežuljke, najedanput je opazila plavu kuglu kako joj se polako približava i ulazi u njenu utrobu. Odmah je pala u nesvijest i u nesvjesnom stanju odvezena kući. Kada je došla k svijesti odmah je osjetila da je ostala u drugom stanju što se i potvrdilo nakon nekoliko mjeseci. Dječak je rođen 23.11.1926. godine, a njegovo Božansko djelovanje započelo je već u prvom razredu osnovne škole kada je iz prazne torbe vadio olovke, gumice, voće i slatkiše i dijelio ih svojim školskim prijateljima. Ima madež na glavi i orla (Garudu) na lijevoj strani grudnog koša, a njegovo učenje temelji se na pet područja i to: Ljubav, Istina, Ispravnost, Mir i Nenasilje. Njegovo Božansko djelovanje traje više od 80 godina i mjeri se u tisućama čuda.

Iako je bio Židov, Isus je naučavao novu, kršćansku, vjeru, dok Sai Baba ne naučava neku novu religiju, već uvažava sve religije jer svaka vodi prema Bogu.

Svoje prvo čudo Isus je učinio na svadbi u Kani Galilejskoj kada je pretvorio vodu u vino. Nakon toga ozdravio je mnoge bolesnike, uključujući gubavce i slijepce. Nakon što je ozdravio nepokretne znao je reći: «Digni se, tvoja te vjera spasila. Idi i ne griješi više». Najveće Isusovo čudo je oživljavanje mrtve kćeri Jairove i tijekom sprovoda, mrtvog udovičinog sina, te uskrsenje tri dana mrtvog Lazara.

Sai Babina čuda započela su još od prvih školskih dana, ali pravo Božansko djelovanje započeo je u četrnaestoj godini kada je zamahom ruke počeo u zraku stvarati sveti pepeo (vibhuti) i ostale razne predmete. Tada je počeo i ozdravljivati bolesnike iz Indije i svijeta. Između nekoliko tisuća Babinih čuda, evo tri posebna čuda. Jednog argentinskog poklonika, na njegov zahtjev, vratio je k bolesnoj supruzi u Buienos Aires, jednog Iranca na tri dana vratio je k obitelji u Meku, te kada je za jednog nevjernog poklonika stvorio živog majmuna. Jednom prilikom na putu za Bangalore njegov automobil ostao je bez goriva i tada je kantu vode iz obližnjeg potoka pretvorio u benzin. Drugi puta je navečer za vrijeme jedne svečanosti nestalo svjetla jer je prestao raditi dinamo zbog nestanka dizel ulja. Baba je posudu s vodom pretvorio u dizel ulje i svjetlo se pojavilo, a svečanost se nastavila. Ipak najveća Babina čuda je oživljavanje mrtvog Waltera Cowana iz Amerike koji je umro od srčane kapi, mrtvog studenta Narayana Sharma koji je umro od jakog napada astme i uskrsenje tri dana mrtvog V. Radhakrišnija, vlasnika tvornice u Kuppama koji je umro od puknuća čira na želucu.

Na Galilejskom jezeru Isus je čudesno zaustavio veliku oluju koja je htjela potopiti brod s njegovim učenicima. Drugi puta hodao je po vodi kao da je kopno.

Sai Baba je u više navrata zaustavio kišu za vrijeme pojedinih svečanosti. Čim je svečanost završila kiša je počela padati kao iz kabla. Jednom prilikom Baba je na morskoj obali Masulipatame ušao odjeven u more i svi su ga vidjeli kako jaše na leđima morske zmije, a kada je izašao na obalu odjeća mu je bila potpuno suha.

Božansko djelovanje Isusa i Sai Babe možemo vidjeti i po umnožavanju hrane. Na brdu iznad Galilejskog jezera Isus je blagoslovio pet kruhova i dvije ribice i putem umnožavanja nahranio 5.000 ljudi. Drugi puta Isus je blagoslovio sedam kruhova i malo ribica i putem umnožavanja nahranio 4.000 ljudi.

Sai Baba je u više navrata putem umnožavanja hrane nahranio nekoliko tisuća ljudi. Prije umnožavanja, blagoslovio je hranu ili raspolovio kokosov orah i njegovu tekućinu stavio u hranu. Prisjetimo se kako je na drvetu tamarinda umnožavao razno voće za svoje školske prijatelje ili je iz torbe, a kasnije iz pijeska vadio razne slatkiše.

Evo nekoliko Isusovih rečenica izgovorenih pred mnoštvom na brdu iznad Galilejskog jezera: «Sin čovječji nije došao da mu služe, nego da služi drugima. Ja sam dobar pastir koji daje život za svoje stado. Ljubite Gospodina svim srcem i dušom svom. Nitko u isto vrijeme ne može služiti dva gospodara jer će jednoga voljeti, a drugoga mrziti. Dođite k meni svi koji ste umorni jer ja ću vas odmoriti. Nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike, jer zdravom čovjeku ne treba liječnik, nego bolesnome. Mnogi vide trun u oku brata svoga, a ne vide brvno u oku svom. Ne sudite da vam ne bude suđeno. Ako ne vjerujete meni, vjerujte u moja djela. Kraljevstvo nebesko je tu među vama i zato ljubite svoje neprijatelje. Ljubite bližnjega svog, kako ljubite i sami sebe. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Svatko tko moli i prima, a tko traži taj i nalazi. Tko daje dvostruko prima. Blago siromasima jer njihovo je Kraljevstvo Nebesko. Blago gladnima i žednima jer će se nasititi pravednosti. Blago krotkima koji će baštiniti zemlju. Blago milosrdnima jer će postići milosrđe. Blago onima koji su proganjani zbog pravednosti jer je njihovo Kraljevstvo Nebesko. Blago onima koji tuguju jer će se utješiti. Blago mirotvorcima jer će se zvati Sinovi Božji. Blago onima koji su čista srca jer će se Boga nagledati. Pustite dječicu da dođu k meni jer su čistog srca, bez mržnje, strasti i pohlepe». Isus je rekao svojim učenicima «Onaj tko me je među vas poslao doći će opet» i pokazao na janje koje se oglašava sa ba-ba. Isus nas je naučio i moliti «Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla».

Postoji sličnost, a u mnogo čemu i istovjetnost Babinog učenja sa Isusovim učenjem. Baba često govori: «Dođi i budi uz mene, doživi me i razgovaraj sa mnom. Slušaj me i gledaj i tada zaključi. Jedi i saznaj okus. Ja sam došao da bih svijet spasio od propasti koja mu prijeti. Moja je zadaća da podučavam, pomažem i vodim. Moja milost je uvijek dostupna svima koji imaju u srcu ljubav i vjeru. Ne činite drugima ono što ne bi željeli da se vama čini. Čovjek bez vjere je kao biljka bez korijena, te se brzo osuši. Tijelo pati za hranom i vodom, a duh pati za Bogom. Put k Bogu je, ako započneš dan s ljubavlju, ako ispuniš dan s ljubavlju i ako završiš dan s ljubavlju. Ljubi sve, služi svima. Svrha ljudskog života je da se pročisti jer je Božje ime najbolji lijek protiv svih bolesti. Okreneš li se vanjskom svijetu, Bog se povlači i strpljivo čeka da se opet okreneš k njemu. Zato mu pruži ruku i Bog će te sigurno voditi kroz život. Otvori svoje srce Bogu jer će te ispuniti srećom i ljubavlju. Da bi se približio Bogu, stalno povezuj tijelo i dušu. Živi jednostavnim životom i raduj se malim stvarima. Ne žudi za većom količinom novca jer ćeš postati nesretan, ohola i tvrda srca. Strpljenje i čekanje je sol života. Iskoristite svaki trenutak da služite drugima jer ćete tada imati više vremena za sebe. Sve što drugom dadeš od srca dobit ćeš mnogostruko natrag. Umjesto da nalaziš pogreške kod drugih, potraži one u sebi. Ne sudite drugima, jer kad se drugog osudi i vi ste sami osuđeni. Duhovnost ne može čekati jer je sada pravo vrijeme. Učinite jedan korak prema meni i ja ću učiniti deset prema vama. Cijenite svoju religiju jer sve religije vode prema jednome Bogu. Postoji samo jedna religija, religija ljubavi. Postoji samo jedna kasta, kasta čovječanstva. Postoji samo jedan Bog kojeg treba poštivati. Volite i služite svoju domovinu i poštujte njezine zakone. Ja sam u svakome od vas i zato ne vrijeđajte nikoga jer vrijeđate i Mene. Doći će u svijetu vrijeme stalnog nemira i mijene kada će se ljudi prikloniti duhovnom životu. Bog je u obliku Duha Svetoga svuda prisutan i u prirodi i u društvu. On je stanovnik u svačijem srcu i sva su imena Njegova. Prepusti se da te Bog vodi u životu i bit ćeš uvijek sretan i zadovoljan. Svako jutro i navečer provedite nekoliko minuta u tišini molitve i vaš život bit će zdraviji i duži.

Isus, "Ja sam put, istina i život"

Isus, "Ja sam put, istina i život"

Baba, "Ja sam ljubav, istina i dobrota"

Baba, "Ja sam ljubav, istina i dobrota"

Isus, naš dobri pastir

Isus, naš dobri pastir

Baba, naš duhovni preporoditelj

Baba, naš duhovni preporoditelj

Sai Baba je često govorio da je on reinkarnacija Shirdi Babe koji se rodio 1836. godine i umro 1918. godine. U 60-toj godini života odlučio je umrijeti, rekavši: «Idem pronaći Alaha. Ako se četvrti dan ne vratim u život, tada pokopajte moje tijelo, bez spaljivanja». Međutim, četvrtog dana vratio se iz mrtvih i od tada su počele njegove Božanske moći koje je činio sa pepelom iz ognjišta. Dvojici svojih poklonika otkrio je tajnu da će se osam godina nakon smrti ponovo roditi u pokrajini Andra Pradesh. I zaista osam godina kasnije rodio se Sai Baba koji će umrijeti u 96 godini i ponovo se roditi nakon osam godina kao Prema Baba u pokrajini Karnataka, a njegov lik sličit će Isusu Kristu. Njegovo Božansko djelovanje započet će oko 2050. godine, a prebivalište će mu biti u Majsoreu, gdje danas postoji mali hram, a pored rijeke Cauveri i dječje sirotište. Čovječanstvo će biti ujedinjeno pod zastavom jedne religije i jednoga Boga. Svuda će vladati ljubav, mir, poštenje, pravednost i poštovanje prema Bogu i ljudima.

Širdi Baba

Širdi Baba

Bivši, sadašnji i budući Avatar

Bivši, sadašnji i budući Avatar

Sai Baba ništa ne posjeduje, jer sve što ga okružuje pripada njegovim poklonicima. Uvijek hoda bos, a odjeven je u narančastu haljinu. Stanuje u maloj sobici, a ostatak prostora na raspolaganju je njegovom osoblju i poklonicima. Sve ljude prima s ljubavlju i svakome daje svoj blagoslov, i nikoga ne odbija. Da li je on Bogočovjek ili mađioničar, kako ga neki žele prikazati? Koji mađioničar može stvarati takva Božja čuda kakva je stvarao samo Sai Baba i Isus Krist?

Pjesma nad pjesmama

Cvijeće se po zemlji ukazuje,
vrijeme pjevanja dođe,
a glas se grličin čuje u našem kraju.

Smokva je izbacila prve plodove,
vinograd u cvatnji miriše.
Ustani draga moja, ljepoto moja, dođi.